Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections

PNG Render by larry1042001
Details

Submitted on
November 7, 2013
Image Size
1.5 MB
Resolution
1300×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,512 (5 today)
Favourites
69 (who?)
Comments
40
Downloads
135
×
[PNG's Pack] Pack #5 - PNG Render Eunjung by Mye by myesowon [PNG's Pack] Pack #5 - PNG Render Eunjung by Mye by myesowon
Stock này cũng rất cưng TT
Mới đầu định để up photopack cho mọi người cơ nhưng lỡ cắt dở 2 PNG rồi nên up thành PNG Pack ;)

Stock này mình nghĩ mọi người chỉ dùng từ vai hoặc cánh tay trở lên là đẹp nhất, vì phần mod phía dưới chỗ bàn tay bị dính (hoặc bị mờ hoặc bị chèn) nên đoạn đó mình cắt ẩu :( Vì dù sao nó cũng ko dùng được vì stock hỏng sẵn phần đó. 


Fav if you like it :)
Fav + comment if you download !
Credit me if u use
Add a Comment:
 
:iconjinahcucheo:
jinahcucheo Featured By Owner Dec 11, 2014  New member
xin
Reply
:iconyongyobin:
YongYoBin Featured By Owner Jun 19, 2014
tks you 
Reply
:iconines09adventure:
Ines09adventure Featured By Owner Apr 11, 2014   Filmographer
cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuteEager Kaoani 
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Mar 29, 2014
tks
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Mar 24, 2014
PNG ciu quá điiii
Reply
:iconmeomun1998:
meomun1998 Featured By Owner Feb 11, 2014
<font><font>xin nha</font></font>
Reply
:iconmynameischanyeol:
MyNameIsChanyeol Featured By Owner Feb 6, 2014
xin nka 
Reply
:icontrancandy1280:
trancandy1280 Featured By Owner Jan 14, 2014  Student Interface Designer
xin nhaaa ^^~
Reply
:iconponlelunglay:
ponlelunglay Featured By Owner Dec 15, 2013
xin
Reply
:iconjenny2806:
Jenny2806 Featured By Owner Dec 15, 2013
Fav + comment
Reply
Add a Comment: